Voorgangers

Bert van Drogen

Voorganger

Jan van Pijkeren

Voorganger
Tel.: 0521-510479

De raad

Martin Smit

Oudste (Voorzitter, Algemene zaken, Mannenwerk)

Edwin Aalberts

Oudste (Gebouwbeheer, Evangelisatie, Kosters)

Jan van der Knokke

Oudste (Gebed, Pastoraat)

Lisette de Wit

Diaken (Notulist raad, Aanbiddingsteam/geluid, Gebed)

Marja Vink

Diaken (Pastoraat)

Johan Hettema

Diaken (Diaconie, Financiën)

Martin Goeree

Diaken (Jeugdwerk, Jeugdpastoraat, Website)

Coördinatoren

Vacant

Aanbiddingsteam

Jan van Pijkeren

Bouwcommissie

Ineke Smit-Fledderus

Crèche

Lisette de Wit

Diaconie

Vacant

Evangelisatie

Wiebe Dijkstra

Financiën

Jan van der Knokke

Gebed

Edwin Aalberts

Gebouwbeheer

Geert de Boer

Geluid

Martin Goeree

Huiskring

Thea Meijer-Meijer

Interkerkelijk gebed

Wicher de Wit

Invulling diensten

Martin Goeree

Jeugdwerk

Carin Bult

Kerkelijk bureau

Berthilde de Vos

Kerkelijk bureau

Alice de Bruijn

Kosters

Lisette de Wit

Mededelingen

Adriaan van Dalen

Mededelingen

Marja Vink

Pastoraat

Carin Bult

Redactie Samen

Luc de Boer

Website

Marjan van Dalen

Zending

Annamaria Muurling

Zondagsschool

Website

Luc de Boer

Coördinator

Geert de Boer

Design, Technisch beheer & Social media

Albert-Jan de Boer

Samenkomst Gemist?!

Jan van Pijkeren

Samen

Kirsten Zwarts

Agenda