Introductiecursus

De introductiecursus, die in onze gemeente gegeven wordt, bestaat uit twee delen.
Het eerste gedeelte is een kennismaking met de gemeente en haar identiteit. Dit gebeurt aan de hand van een boekje waarin, naar aanleiding van vragen, verschillende onderwerpen met elkaar worden besproken tijdens de bijeenkomsten. Zo leert men veel van elkaar en de gemeente.
Het tweede deel heeft ongeveer dezelfde manier van werken maar verdiept zich iets meer door het lezen van diverse bijbelgedeeltes.
De cursus is bestemd voor de nieuwkomers in de gemeente of voor hen die geïnteresseerd zijn geraakt naar aanleiding van de website of een bezoek aan een dienst. De duur van de introductiecursus is één seizoen, van oktober tot en met mei. De bijeenkomsten worden 1 x per twee weken gehouden.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
Waarom belangrijk?
Waarom heeft de hele Bijbel gezag?
Waarom lezen? (stille tijd)
Praktisch Bijbellezen
Jezus de Zoon van God:
De Godheid van Jezus
God en Mens
Waarom sterven?
Geloven in de opstanding
Redding:
Wat is Evangelie?
Waarom is de mens van God gescheiden? (gevolgen)
Hoe redding van eeuwige verlorenheid?
Wedergeboorte
Zekerheid om Gods kind te zijn
Gebed:
Wat is bidden?
Waarom bidden in stille tijd?
Ook lofprijzing, dankzegging, vragen?
Hoe bidden? (ook de houding)
Wanneer en hoe vaak?
De Gemeente:
Wat is de gemeente?
De grondslag van de gemeente
Wie horen erbij?
Wat is de bedoeling?
Wie moet wat doen? (gaven)
De Waterdoop:
Ontstaan
Voorwaarden
Hoe? (onderdompeling, besprenging)
Waarom en wanneer?
Is niet gedoopt ook niet gered?
Heilig Avondmaal:
Ontstaan
Wat is het brood?
Wat is de wijn?
Hoe vaak en wie?
Leven als Christen:
Nieuw leven
Hoe dan leven?
Hoe zichtbaar? (vrucht van de geest)

Volgende bijeenkomst

  • In de zomerperiode is er een zomerstop en zijn er geen activiteiten.