Huiskringen

Tweewekelijks komen gemeenteleden in kleine groepjes, de huiskringen, bij elkaar om elkaar te ontmoeten, elkaar beter te leren kennen en samen te leren vanuit de Bijbel. Deze avonden vinden plaats op een maandag of een dinsdag om 20.00 uur bij iemand van de kringleden thuis.
Voor diegenen die zich willen aansluiten bij de gemeente, is er een Introductiecursus die geleid wordt door de voorganger, br. G. Elzen.
Deze introductiecursus vindt 1x per twee weken plaats op de woensdagavond bij iemand van de deelnemers thuis.

Maandag groepen

  • In de zomerperiode is er een zomerstop en zijn er geen activiteiten.

Dinsdag groepen

  • In de zomerperiode is er een zomerstop en zijn er geen activiteiten.