Huiskringen

Tweewekelijks komen gemeenteleden in kleine groepjes, de huiskringen, bij elkaar om elkaar te ontmoeten, elkaar beter te leren kennen en samen te leren vanuit de Bijbel. Deze avonden vinden plaats op een maandag of een dinsdag om 20.00 uur bij iemand van de kringleden thuis. Voor de 55+ is er ook een kring bijeenkomst op de dinsdagmiddag.
Voor diegenen die zich willen aansluiten bij de gemeente, is er een Introductiecursus die geleid wordt door onze voorganger Jan van Pijkeren.
Deze introductiecursus vindt 1x per twee weken plaats op de woensdagavond bij de voorganger thuis.

Maandag groepen

 • 8 januari 2018 20:00
  20:00 20:00 uur
 • 22 januari 2018 20:00
  20:00 20:00 uur

Dinsdag groepen

 • 9 januari 2018 20:00
  20:00 20:00 uur
 • 23 januari 2018 20:00
  20:00 20:00 uur